เทเลพอร์ต (ประเทศไทย)

บริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด 

เป็นตัวแทนในการขายระวางสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในรูปแบบ Cargo GSA
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้แก่สายการบินในเครือ AirAsia group

ปัจจุบันมีทั้งหมด 9 สายการบินภายใต้ AirAsia Group ได้แก่ Malaysia AirAsia /
AirAsia X / Indonesia AirAsia / Indonesia AirAsia X / AirAsia Japan / AirAsia India
AirAsia Philippines / Thai AirAsia และ Thai AirAsia X

ติดต่อเรา
628 ชั้น 6 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2681 7900
โทรสาร: 0 2681 7901