2020 Activity Covid-19

รวมทุกแรงใจ สู้ภัยโคโรนา

บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ และบริษัทในเครือ
ตระหนักถึงความรุนแรงของไวรัสโคโรน่า 2019 ที่กำลังแพร่ระบาด
จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้
โดยตลอดเดือนเมษายน เราจะทยอยจัดส่งหน้ากาก
และผ้ากันเปื้อนพลาสติกให้กับบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง ได้แก่
- โรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่
- โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น
- โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ จ.นราธิวาส
รวมทั้งโรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
และโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

รวมทุกแรงใจ สู้ภัยโคโรนา

บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความ
รุนแรงของไวรัสโคโรน่า 2019 ที่กำลัง
แพร่ระบาด จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้
โดยตลอดเดือนเมษายน เราจะทยอย
จัดส่งหน้ากาก และผ้ากันเปื้อน
พลาสติกให้กับบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อใช้ในโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่
- ร.พ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
- ร.พ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
- ร.พ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ จ.นราธิวาส
รวมทั้ง ร.พ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
และ ร.พ.ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

[wpforms id=”3900″]

*ไม่สามารถเว้นว่างได้

เราขอขอบคุณสำหรับกำลังใจของท่าน

ติดตามดูภาพข้อความของท่านได้ที่แฟนเพจ

Triple Logistics PLC.

[WP-Coder id=”2″]