การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

[ult_tab_element tab_style=”Style_6″ tab_animation=”Fade” tab_title_color=”#00405a” tab_background_color=”#f2f2f2″ tab_hover_title_color=”#00405a” tab_hover_background_color=”#ffffff” acttab_title=”#00405a” acttab_background=”#ffffff” tabs_border_radius=”5″ shadow_color=”#eeeeee” disp_icon=”Disables” tab_describe_color=”#00405a” enable_bg_color=”#ffffff” container_border_style1=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:3px;|border-color:#eeeeee;” tab_css=”padding-top:5px;padding-right:30px;padding-bottom:5px;padding-left:30px;”][single_tab title=”นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” tab_id=”addb8dfc-b380-9″]

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี


[/single_tab][single_tab title=”นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” tab_id=”1505193502441-2-2″]

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น


[/single_tab][single_tab title=”การแจ้งเบาะแสการทุจริต” tab_id=”1516202888185-2-2″]

นโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต

การแจ้งเบาะแสการทุจริต


[/single_tab][/ult_tab_element]