ทริพเพิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส์

บริษัท ทริพเพิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าให้แก่สายการเดินเรือและให้บริการการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยใช้ระบบตู้คอนเทนเนอร์
ปัจจุบันเป็นตัวแทนให้กับ Radix Co.,Ltd. ผู้ให้บริการ ISO Tank Container

ติดต่อเรา
628 ชั้น 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2681 8988
โทรสาร: 0 2681 8955