เอ็กคู่ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย)

บริษัท เอ็กคู่ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ กับกลุ่มเอ็กคู่ เวิลด์ไวด์ ที่มีบริษัทสาขาในกว่า 180 ประเทศทั่วโลก ดำเนินธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ให้แก่ผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรายย่อย

ติดต่อเรา
628 ชั้น 5 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2681 8555
โทรสาร: 0 2681 8262-5