ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย)

บริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และให้บริการรับบรรจุสำหรับสินค้าอันตรายที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยบรรจุภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ได้มาตรฐานสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ ภายใต้กฏการขนส่งสินค้าอันตราย ที่สมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) กำหนด

ติดต่อเรา
628 ชั้น 4 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2681 8122
โทรสาร: 0 2681 8121