ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย)

บริษัท ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการเดินเรือและให้บริการการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยใช้ระบบตู้คอนเทนเนอร์ ของสายการเรือ CK Line สายการเดินเรือของประเทศเกาหลีใต้ โดยมีเส้นทางการให้บริการไปยังประเทศจีน ประเทศเกาหลี ประเทศเวียตนาม

ติดต่อเรา
628 ชั้น 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2681 8711
โทรสาร: 0 2681 5811