Author - Admin Triplei

iii มองแนวโน้มขนส่งสินค้าระหว่างประเทศยังไปได้สวย ยืนยันขนส่งสินค้าต่อเนื่องไม่สะดุด

www.moneyandbanking.co.th (วันที่ 3 สิงหาคม 2564)

iii มองแนวโน้มขนส่งสินค้าระหว่างประเทศยังไปได้สวย ยืนยันขนส่งสินค้าต่อเนื่องไม่สะดุด

Read more...

บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ High Flow Oxygen ให้กับ รพ.สิรินธร

คุณธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow Oxygen จำนวน 4 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ มูลค่ารวม 1,110,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กทม. เพื่อสนับสนุนเครื่องมือสำคัญแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการเข้ารักษาโรคไวรัสโควิด-19 โดยมี พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

 

Read more...

บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในพื้นที่สาธารณสุข อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 จอมบึง
โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ส่งมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย เฟสชีลด์ อุปกรณ์วัดออกซิเจนปลายนิ้ว ถุงมือยาง และสเปรย์แอลกอฮอล์ รวมมูลค่าหนึ่งแสนบาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยแพทย์ในการออกตรวจและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่สาธารณสุขอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

Read more...

บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารเด็กๆ บ้านคามิลเลียนลาดกระบัง

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคอาหารเสริม แชมพูสบู่เด็ก หน้ากากอนามัย และน้ำดื่มให้กับน้องๆ ที่อยู่ในความดูแลสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลน้องๆ ภายหลังจากเหตุที่มเด็กและเจ้าหน้าที่บางส่วนติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้ใกล้ชิดทั้งหมดจะต้องกักตัวที่สถานสงเคราะห์
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนอาหารประจำวันจำนวนสามมื้อให้กับเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์อีกด้วย
หมายเหตุ : ภาพกิจกรรมได้รับอนุญาตจากสถานสงเคราะห์เพื่อใช้ในการเผยแพร่แล้ว แต่ทางบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิเด็กจึงไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าของน้องๆ ได้

Read more...