ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก

บริษัท ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จำกัด 

เป็นตัวแทนในการขายระวางสินค้าให้แก่สายการบินในรูปแบบ Cargo GSA
ปัจจุบันเราเป็นตัวแทนการขายระวางสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ให้กับ สายการบิน SriLankan
สายการบิน Bhutan Airlines สายการบิน US-Bangla Airlines
สายการบิน Viet Jet Air และเป็นตัวแทนในการขายระวางสินค้าให้กับสายการบินชั้นนำอื่นๆ

ติดต่อเรา
628 ชั้น 6 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2681 7900
โทรสาร: 0 2681 7901