ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก
(Sea Freight and In-Land Logistics)

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนการขายระวางสินค้าของสายการเดินเรือ โดยมีหน้าที่เป็นตัวแทนการขายระวางสินค้าของสายการเดินเรือ ให้แก่ผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ผู้รวบรวมสินค้ารายย่อย (common consolidator) ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก ในรูปแบบการขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL)  นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) และการขนส่งในรูปแบบตู้แทงค์คอนเทนเนอร์ (ISO TANK)  รวมถึงเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางบกที่เน้นการให้บริการรถหัวลากสำหรับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั้งภายในประเทศและข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน