ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight)

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนการขายระวางสินค้าของสายการบินต่างๆ ทั้งในรูปแบบตัวแทนการขายระวางสินค้าแต่เพียงผู้เดียว (General Cargo Sales Agent – GSA) และตัวแทนฝ่ายขายของสายการบิน (Cargo sale agent – CSA) และเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่เป็นตัวแทนในการทำการตลาดและการขายระวางสินค้าของสายการบินที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นตัวแทน ให้แก่กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ที่ประกอบด้วยผู้ให้บริการรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) และตัวแทนขนส่งสินค้า (Cargo Agents) ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าในการจัดหาและจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศในลักษณะขายส่ง (Wholesale Airfreight Forwarder). และเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากทอท.ในการให้บริการด้านคลังสินค้าภายในประเทศและคลังสินค้าระหว่างประเทศและบริการที่เกี่ยวเนื่องในส่วนของภาคพื้นในท่าอากาศยานดอนเมือง