ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส

บริษัท ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด   

เป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศแบบขายส่ง รวมถึงการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าและส่งออก และบริการรถบรรทุกรับ-ส่งสินค้าระหว่างท่าอากาศยาน ให้แก่ผู้ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ติดต่อเรา
628 ชั้น 6 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2681 5888
โทรสาร: 0 2681 5889