ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก

บริษัท ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จำกัด 

เป็นตัวแทนในการขายระวางสินค้าให้แก่สายการบินในรูปแบบ Cargo GSA ปัจจุบันเราเป็นตัวแทนการขายระวางสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ให้กับ สายการบิน  Thai AirAsia  สายการบิน Thai AirAsiaX สายการบิน SriLankan และเป็นตัวแทนในการขายระวางสินค้าให้กับสายการบินชั้นนำอื่นๆ

ติดต่อเรา
628 ชั้น 6 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2681 7900
โทรสาร: 0 2681 7901