ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

[ult_tab_element tab_style=”Style_6″ tab_animation=”Fade” tab_title_color=”#00405a” tab_background_color=”#f2f2f2″ tab_hover_title_color=”#00405a” tab_hover_background_color=”#ffffff” acttab_title=”#00405a” acttab_background=”#ffffff” tabs_border_radius=”5″ shadow_color=”#eeeeee” disp_icon=”Disables” tab_describe_color=”#00405a” enable_bg_color=”#ffffff” container_border_style1=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:3px;|border-color:#eeeeee;” tab_css=”padding-top:5px;padding-right:30px;padding-bottom:5px;padding-left:30px;”][single_tab title=”งบการเงิน” tab_id=”addb8dfc-b380-9″]

ปี 2560

งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)


ปี 2559

งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2559 (F45-3)


นโยบายการนำส่งงบการเงิน

นโยบายการนำส่งงบการเงิน

[/single_tab][single_tab title=”คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” tab_id=”1505193502441-2-2″]

ปี 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560


[/single_tab][/ult_tab_element]