เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป็นบริษัทร่วมค้าระหว่าง บริษัท ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จำกัด  และคู่ค้าจากประเทศสิงคโปร์ ทำธุรกิจเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนในการขายระวางสินค้าให้กับสายการบินต่างๆ ปัจจุบันเราเป็นตัวแทนให้กับ

Lan Cargo Airlines
สายการบินที่มีเส้นทางการให้บริการที่ครอบคลุมมากที่สุดในโซนละตินอเมริกา

Jeju Air
สายการบินที่โดดเด่นเป็นอันดับสามของประเทศเกาหลีใต้ มีเส้นทางการให้บริการในเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เมืองโอซาก้า นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น และกิงดาว ประเทศจีน

ติดต่อเรา
628 ชั้น 6 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2681 3149-50
โทรสาร: 0 2681 3153