"III ขายหุ้น SAL "ได้หรือเสีย"อย่างไร.?

"III ขายหุ้น SAL "ได้หรือเสีย"อย่างไร.?

สัมภาษณ์สด คุณทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III

ในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาด (วันที่ 16 กรกฎาคม 2563)
FM 96.0 MHz. และ FB Live : ข่าวหุ้นเจาะตลาด

โดย บูรพา สงวนวงศ์ / สุภชัย ปกป้อง และ ทีมงานข่าวหุ้นธุรกิจ

https://www.youtube.com/watch?v=bVrdQ0opRQs

Share this post