บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ผุดโครงการ “Recovering Ubon” ฟื้นฟูฟื้นใจคนไทยหลังน้ำลด

แม้ว่าเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคอีสานจะคลี่คลายลงแล้ว การใช้ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกลับเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังน้ำท่วมยังคงต้องการการเยียวยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยทั้งเวลาและงบประมาณเป็นจำนวนมาก บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัย จึงจัดโครงการ “Recovering Ubon” เพื่อช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดให้กับผู้ประสบภัยและสถาบันการศึกษาหลายแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี โครงการ “Recovering Ubon” เกิดขึ้นโดยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด ด้วยความร่วมแรงร่วมใจทั้งจากทีมผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ และบริษัทในเครือ ร่วมกับ บจก. เอ็กคู่ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) และยังได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยกันบริจาคทั้งเงินและสิ่งของมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสายการบินไทยแอร์เอเชียที่ช่วยลำเลียงสิ่งของบริจาคจากกรุงเทพฯ ไปยังอุบลราชธานี องค์การเภสัชร่วมบริจาคชุดยาตำราหลวงจำนวน นอกจากนี้ออฟฟิศเมทและกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจยังช่วยบริจาคเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อส่งต่อไปยังโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย ทั้งหมดนี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สำหรับการช่วยเหลือภาคประชาชนผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เราได้บริจาคเงินสดจำนวนหนึ่ง รวมทั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจำนวน 10 เครื่องเพื่อใช้ในการทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลด ชุดยาตำราหลวงจำนวน 300 ชุด กล่องเอนกประสงค์สำหรับเก็บสิ่งของที่ได้รับบริจาค และยังมีข้าวสารจำนวน 3 ตันเพื่อเป็นข้าวสารกองกลางประจำหมู่บ้านเพื่อจัดสรรให้กับครัวเรือนต่างๆ ที่ที่นาได้รับความเสียหายและขาดแคลนข้าวสารในการบริโภค อีกทั้งยังได้ส่งต่อชุดยาตำราหลวงจำนวน 100 ชุดให้กับมูลนิธิประชาสังคมเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในการลงพื้นที่ต่อไป ในส่วนของสถาบันการศึกษา บริษัทฯ ได้ประสานงานกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 จำนวน 14 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม อำเภอตาลสุม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอสิรินธร โดยให้ความช่วยเหลือเป็นชุดเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์ศิลปะ ยาห้องพยาบาลสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม อาทิ พริ้นเตอร์ โต๊ะญี่ปุ่น ชั้นวางรองเท้า ชั้นเก็บของ ช้อนส้อมเด็ก ชุดซิงค์ล้างจาน หนังสือแบบเรียน หนังสือนิทาน สมุดระบายสี ที่นอนเด็กเล็ก ของเล่นเสริมพัฒนาการ เราหวังว่าความช่วยเหลือที่มาจากความตั้งใจของหลายๆ ฝ่ายในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ช่วยบรรเทาทุกข์และส่งกำลังใจให้คนไทยผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากไปได้ เพราะทริพเพิล ไอเราเชื่อมาโดยตลอดว่าการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการมีจิตสำนึกสร้างสรรค์สิ่งดีๆ คืนให้กับสังคม จะเป็นแนวทางแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืนที่แท้จริง  
Read more...

“ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์” อวดกำไรสุทธิ 9 เดือนแรกโต 26.7% เดินหน้าเจรจาพันธมิตรเสริมความแข็งแกร่ง มั่นใจปีนี้เติบโตตามเป้า

“บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์” ใส่เกียร์เดินหน้าเจรจาพันธมิตรช่วยเสริมความแข็งแกร่ง มุ่งขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค ด้านผู้บริหาร “ทิพย์ ดาลาล” โชว์กำไรสุทธิ 9 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่ 136.1 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 26.7% พร้อมรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่เข้าร่วมลงทุนมั่นใจปี 62 โชว์ผลงานโตตามเป้า 20% นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ) หรือ III ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรชั้นนำของไทยที่ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางอากาศทางทะเล และทางบก การบริหารจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งการให้บริการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 669.3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 42.8 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนยังสามารถประคองตัวได้ดีท่ามกลางปัจจัยลบทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศที่มีการหดตัวทั่วโลก ในขณะเดียวกันผลการดำเนินงานช่วง 9 เดือนแรกปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,063.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.2 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 136.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 26.7% เนื่องจากบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่เข้าร่วมลงทุน โดยเฉพาะบริษัท DG Packaging Pte., Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเข้าซื้อกิจการไปเมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 และบริษัท Around Logistics Management ประเทศฮ่องกง ที่เข้าซื้อกิจการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา “ปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมการส่งออกและนำเข้าของประเทศ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นจากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้บางส่วนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ด้วยบริษัทฯ มีการวางกลยุทธ์สำหรับดำเนินธุรกิจ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ จะทำให้ผลประกอบการในไตรมาส 3 ประคับประคองมาได้และคาดว่าสิ้นปีจะเติบโตได้ตามเป้าที่วางไว้ว่าโตปีละ 20%” นายทิพย์เผย ทั้งนี้ในไตรมาส 3-4 ของทุกปี จะมีปริมาณการขนส่งสินค้ามากกว่าในช่วงครึ่งปีแรก แต่ในไตรมาสที่ 3/2562 ที่ผ่านมาพบว่าปริมาณการขนส่งสินค้าไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจภายนอก เช่น การแข็งค่าของเงินบาท ปริมาณการส่งออกสินค้าของไทยและของภูมิภาคที่หดตัวลง ส่งผลให้ทั้งปริมาณความต้องการการขนส่งสินค้าและอัตราค่าระวางมีการปรับตัวลดลง ในไตรมาสที่ 4/2562 ภาพรวมปริมาณการขนส่งสินค้าคาดว่าจะใกล้เคียงหรือปรับตัวดีขึ้นกว่าไตรมาส 3/2562 เล็กน้อย ในส่วนของการเจรจากับพันธมิตรอย่าง Teleport Everywhere Pte., Ltd. เรื่องการร่วมทุนนั้นเป็นไปด้วยดีตามบันทึกข้อตกลง โดยคาดว่าจะเจรจาแล้วเสร็จและลงนามเซ็นสัญญาการร่วมทุนภายในสิ้นปีนี้ และพร้อมดำเนินธุรกิจร่วมกันในต้นปี 2563 และยังมีการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด อีกด้วย นอกจากนี้ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนขยายกิจการไปยังต่างประเทศจากบริษัทในเครือและบริษัทที่เราได้เข้าซื้อกิจการตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงทำให้บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่าจะยังเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้
Read more...