บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ High Flow Oxygen ให้กับ รพ.สิรินธร

คุณธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow Oxygen จำนวน 4 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ มูลค่ารวม 1,110,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กทม. เพื่อสนับสนุนเครื่องมือสำคัญแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการเข้ารักษาโรคไวรัสโควิด-19 โดยมี พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ
 
Read more...

บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในพื้นที่สาธารณสุข อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 จอมบึง
โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ส่งมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย เฟสชีลด์ อุปกรณ์วัดออกซิเจนปลายนิ้ว ถุงมือยาง และสเปรย์แอลกอฮอล์ รวมมูลค่าหนึ่งแสนบาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยแพทย์ในการออกตรวจและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่สาธารณสุขอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
Read more...

บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารเด็กๆ บ้านคามิลเลียนลาดกระบัง

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคอาหารเสริม แชมพูสบู่เด็ก หน้ากากอนามัย และน้ำดื่มให้กับน้องๆ ที่อยู่ในความดูแลสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลน้องๆ ภายหลังจากเหตุที่มเด็กและเจ้าหน้าที่บางส่วนติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้ใกล้ชิดทั้งหมดจะต้องกักตัวที่สถานสงเคราะห์
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนอาหารประจำวันจำนวนสามมื้อให้กับเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์อีกด้วย
หมายเหตุ : ภาพกิจกรรมได้รับอนุญาตจากสถานสงเคราะห์เพื่อใช้ในการเผยแพร่แล้ว แต่ทางบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิเด็กจึงไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าของน้องๆ ได้
Read more...