“ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์”จัดตั้งบริษัท “Cool Chain Logistics”

“ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์”จัดตั้งบริษัท “Cool Chain Logistics”

เว็บไซต์ www.bangkokbiznews.com (วันที่ 13 มกราคม 2564)

 

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/75452

Share this post