บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารเด็กๆ บ้านคามิลเลียนลาดกระบัง

บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารเด็กๆ บ้านคามิลเลียนลาดกระบัง

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคอาหารเสริม แชมพูสบู่เด็ก หน้ากากอนามัย และน้ำดื่มให้กับน้องๆ ที่อยู่ในความดูแลสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลน้องๆ ภายหลังจากเหตุที่มเด็กและเจ้าหน้าที่บางส่วนติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้ใกล้ชิดทั้งหมดจะต้องกักตัวที่สถานสงเคราะห์
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนอาหารประจำวันจำนวนสามมื้อให้กับเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์อีกด้วย
หมายเหตุ : ภาพกิจกรรมได้รับอนุญาตจากสถานสงเคราะห์เพื่อใช้ในการเผยแพร่แล้ว แต่ทางบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิเด็กจึงไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าของน้องๆ ได้

Share this post