ข่าวประกาศ

Triple i Logistics partners with global temperature control packaging firm Intelsius to deliver COVID-19 vaccines

Triple i Logistics Public Company Limited (III), a leading total logistics service provider in Thailand, is working with Intelsius, a global market leader in sample transport and temperature control packaging solutions, in its initiative to establish Cool Chain Logistics Pte., Ltd. (CCL) with the immediate mission to support the delivery of COVID-19 vaccines, test-kits and other materials, with a clear focus in the Asia-Pacific region. Mr. Tipp Dalal, CEO of Triple i Logistics, said “Based on the company’s business strategy [...]

Read more...

“ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์” ทุ่มเงินลงทุนจับมือพันธมิตรระดับโลก ตั้งบริษัท “Cool Chain Logistics” ลุยขนส่งวัคซีนสู้ COVID-19

“บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์” ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ครบวงจร ลุยโปรเจกต์ใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์บริษัท ผนึกพันธมิตร Intelsius ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์แบบควบคุมอุณหภูมิชั้นนำระดับโลก จัดตั้งบริษัท “Cool Chain Logistics” พุ่งเป้าธุรกิจขนส่งวัคซีนและชุดทดสอบ COVID-19 รองรับวิกฤตการแพร่ระบาดทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรชั้นนำของไทยที่ครอบคลุมธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก การบริหารจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งการให้บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ เปิดเผยว่าตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท (ปี 2562-2564) จะมีการขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ ล่าสุดบริษัทได้จัดตั้งบริษัท Cool Chain Logistics Pte., Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่าง ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ กับพันธมิตรทางธุรกิจต่างชาติ เพื่อรองรับหน่วยธุรกิจใหม่ที่จะให้บริการขนส่งสินค้าประเภทยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งจากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจในด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งวัคซีน รวมถึงชุดทดสอบเชื้อ COVID-19 ที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง ทั้งนี้ บริษัท Cool Chain Logistics Pte., Ltd. จะมีทุนจดทะเบียน 400,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยบริษัท DG Packaging Pte., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50 จะเป็นผู้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัท Cool Chain [...]

Read more...

“ทริพเพิล ไอ” ฝ่าวิกฤต COVID-19 ได้ดีเกินคาด สร้างผลงานดีกว่าไตรมาสแรก 39.8%

“ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์” โชว์ผลงานดีสร้างกำไรสุทธิ 31.5 ล้านบาท เติบโตจากไตรมาสก่อน 39.8% ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดในไตรมาส 2/2563 เปิดแผนครึ่งปีหลังคุมค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง โฟกัสขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ เร่งพัฒนาแพลทฟอร์มรองรับอีคอมเมิร์ซ นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III เปิดเผยว่า “ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 31.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.0 ล้านบาท จากไตรมาส 1/2563 เติบโตขึ้นร้อยละ 39.8 แม้ว่ามูลค่าการนำเข้าส่งออกของประเทศไทยในไตรมาสที่ผ่านมาจะลดลงถึงร้อยละ 20.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้ การเติบโตของกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นผลมาจากแผนการบริหารจัดการต้นทุน และผลประกอบการที่โดดเด่นของบริษัทร่วมและการร่วมค้า จากการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ตามกลยุทธ์การขยายธุรกิจในภูมิภาคเพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยมีส่วนแบ่งกำไรในไตรมาส 2/2563 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 78.8 ในส่วนของรายได้รวมในไตรมาส 2/2563 ของบริษัทฯ มีจำนวน 346.6 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าลดลงร้อยละ 15.0 และลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 51.3 ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยกเว้นกลุ่มธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ยังสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ประกอบกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจขายระวางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศของบริษัทฯ ผ่านบริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งรับรู้ผลประกอบการในลักษณะของส่วนแบ่งกำไรแทนการบันทึกรายได้จากการขายระวางขนส่งสินค้า” สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในครึ่งปีหลัง ในส่วนของธุรกิจหลักทั้ง 4 กลุ่มนั้น กลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ คาดว่าจะยังไม่สามารถกลับมาให้บริการได้เต็มรูปแบบในเร็ววันนี้ บริษัทฯ ยังคงเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนขาย มุ่งขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอีคอมเมิร์ซ ซึ่งสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงการแพร่ระบาดที่เริ่มคุ้นชินต่อการใช้แพลทฟอร์มออนไลน์ต่างๆ [...]

Read more...

ทริพเพิล ไอ ปรับกลยุทธ์ฟื้นธุรกิจหลังพิษโควิด-19 ปูพรมรุกระบบขนส่งสินค้าภายในประเทศ เร่งพัฒนาอีโลจิสติกส์สำหรับอีคอมเมิร์ซ พร้อมผนึกพันธมิตรเสริมธุรกิจแกร่ง

นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งทางกลุ่มบริษัทเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน จึงได้มีการวางแผนเพื่อปรับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อฟื้นฟูรายได้บางส่วนของกลุ่มบริษัทที่สูญเสียไป โดยเฉพาะรายได้จากกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจดังกล่าวจะเป็นแผนการดำเนินงานปี 2563-2566 โดยจะมุ่งเน้นการขยายฐานธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งมีทั้งการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ รวมทั้งการสร้างสรรค์โลจิสติกส์แพลตฟอร์มที่ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน และการต่อยอดธุรกิจเพื่อชดเชยรายได้ของกลุ่มบริษัทที่หายไป และยังเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย” โดยแผนการพัฒนาธุรกิจดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. การขยายการให้บริการด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการทำธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก แต่ภายหลังวิกฤตโรคระบาดเกิดการปิดประเทศทั่วโลก ส่งผลให้มีข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาค ทำให้แนวโน้มการขนส่งสินค้าภายในประเทศมีโอกาสเติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางบริษัทได้ทำการพัฒนาการขนส่งภายในประเทศรูปแบบใหม่ๆ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มให้บริการได้ในไตรมาส 4 ของปีนี้ 2. การขึ้นเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์สำหรับสินค้ากลุ่มอาหาร และกลุ่มยารวมถึงเวชภัณฑ์ ทางกลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่าสินค้าทั้งสองกลุ่มนี้จะมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยเห็นได้จากข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า มูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารในเดือน ม.ค.-พ.ค. 2563 อยู่ที่ 9,847 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะกลุ่มผักผลไม้สด แช่แข็ง และแปรรูป ทูน่ากระป๋อง ไก่แช่แข็งและแปรรูป ซึ่งสวนทางกับภาพรวมการส่งออกสินค้าของไทยในห้าเดือนแรกของปีนี้ที่มีอัตราลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.7 ในขณะที่ภาพรวมการนำเข้าสินค้าของไทยในเดือน ม.ค.-พ.ค. 2563 มีการปรับตัวลดลงร้อยละ 11.6 แต่สินค้ากลุ่มยาและเวชภัณฑ์ กลับมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 หรือคิดเป็นมูลค่า 1,406 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 3. การร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆ ในการขยายฐานธุรกิจโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนารูปแบบบริการด้านโลจิสติกส์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับลูกค้ากลุ่มอีคอมเมิร์ซ ซึ่งพบว่าหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกที่มีผลต่อการใช้บริการด้านโลจิสติกส์ ส่งผลให้การสั่งสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทางกลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดดังกล่าว ภายหลังจากการเข้าลงทุนในบริษัท แกแล็คซี่ เวนเจอร์ส จํากัด (GV) ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา [...]

Read more...

บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ (iii) ปิดงบไตรมาส 1/2563 ยังคงทำกำไรท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ปรับกลยุทธ์หันมาขนส่งสินค้าแบบเช่าเหมาลำทดแทนสายการบินหยุดให้บริการ เร่งพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศเตรียมสร้างแพลทฟอร์มใหม่ พร้อมลุยเต็มสูบหลังโรคระบาดคลี่คลาย

นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลประกอบการไตรมาส 1/2563 ว่า “แม้ว่าภาพรวมรายได้ของบริษัทจะปรับตัวลดลงเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก แต่ผลประกอบการของบริษัทยังคงสามารถทำกำไรได้ แม้ว่าจะมีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทมีกำไรสุทธิในไตรมาส 1/2563 จำนวน 22.5 ล้านบาท ลดลง 20.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 47.4 จากไตรมาส 1/2562 ซึ่งเป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทั้งสภาพเศรษฐกิจและวิกฤติ COVID-19 นอกจากนี้ ในไตรมาส 1/2563 บริษัทยังได้รับผลกระทบจากการบันทึกตามมาตรฐานบัญชีใหม่ อีกทั้งธุรกิจขายระวางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศของบริษัท ได้เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเป็นการดำเนินงานผ่านทางบริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทการร่วมค้าระหว่างบริษัท กับบริษัท Teleport Everywhere Pte., Ltd. ในกลุ่ม AirAsia จึงทำให้บริษัทไม่ได้มีการบันทึกรายได้ในส่วนของเทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จากการขายระวางขนส่งสินค้า แต่เป็นการรับรู้ผลประกอบการในลักษณะของส่วนแบ่งกำไรแทน ซึ่งส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในไตรมาส 1/2563 จำนวน 23.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 46.5 ตอบรับกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาค แม้ว่าธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศบางส่วนเริ่มได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในขณะที่ธุรกิจของ DG Packaging Pte., Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ กลับมีปริมาณการขายบรรจุภัณฑ์และการขนส่งสำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันเชื้อโรค และยังสามารถเพิ่มรายได้จากการให้บริการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในสำนักงานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถสร้างผลประกอบการเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทคาดว่าไตรมาสที่ 2/2563 ธุรกิจจะยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเนื่องจากไตรมาสแรก และจากแนวโน้มปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทางบริษัทจึงมีการปรับแผนการดำเนินธุรกิจในเชิงรับมาตั้งแต่ในไตรมาสแรกของปี [...]

Read more...

ทริพเพิล ไอ รวมทุกแรงใจ ต้านภัยโคโรนา

แม้ว่าธุรกิจจะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทิพย์ ดาลาล CEO หนุ่มใหญ่ใจดีแห่ง บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ขอมีส่วนร่วมให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ เตรียมจัดส่งหน้ากากและผ้ากันเปื้อนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยจะส่งไปยังโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ จ.นราธิวาส รวมทั้ง รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และ รพ.ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์และยังขอเชิญชวนลูกค้าและประชาชนร่วมเขียนข้อความให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ผ่านเฟสบุคแฟนเพจ www.facebook.com/iiilogistics/ ได้ตลอดเดือนเมษายน และจะรวบรวมข้อความส่งต่อแรงใจไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ต่อไป

Read more...

ทริพเพิล ไอ ส่งมอบความสุขในคอนเซปต์ Eco To Go

“ทิพย์ ดาลาล” ซีอีโอไฟแรงแห่ง บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ยังคงคอนเซ็ปท์รักษ์โลกอย่างต่อเนื่องสั่งทำเซ็ตของขวัญสวัสดีปีใหม่เตรียมแจกลูกค้าและพันธมิตรของทริพเพิล ไอแบบจัดเต็ม โดยปีนี้มาในธีม Triple i Eco-to-go รณรงค์การนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก มีทั้งถุงผ้า shopping bag เซ็ตหลอดสเตนเลส และแก้วน้ำที่ผลิตจากฟางข้าวสาลีซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อเซฟโลกเราอย่างนี้ กดไลค์ให้เลยค่ะ!

Read more...

บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ผุดโครงการ “Recovering Ubon” ฟื้นฟูฟื้นใจคนไทยหลังน้ำลด

แม้ว่าเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคอีสานจะคลี่คลายลงแล้ว การใช้ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกลับเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังน้ำท่วมยังคงต้องการการเยียวยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยทั้งเวลาและงบประมาณเป็นจำนวนมาก บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัย จึงจัดโครงการ “Recovering Ubon” เพื่อช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดให้กับผู้ประสบภัยและสถาบันการศึกษาหลายแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี โครงการ “Recovering Ubon” เกิดขึ้นโดยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด ด้วยความร่วมแรงร่วมใจทั้งจากทีมผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ และบริษัทในเครือ ร่วมกับ บจก. เอ็กคู่ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) และยังได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยกันบริจาคทั้งเงินและสิ่งของมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสายการบินไทยแอร์เอเชียที่ช่วยลำเลียงสิ่งของบริจาคจากกรุงเทพฯ ไปยังอุบลราชธานี องค์การเภสัชร่วมบริจาคชุดยาตำราหลวงจำนวน นอกจากนี้ออฟฟิศเมทและกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจยังช่วยบริจาคเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อส่งต่อไปยังโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย ทั้งหมดนี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สำหรับการช่วยเหลือภาคประชาชนผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เราได้บริจาคเงินสดจำนวนหนึ่ง รวมทั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจำนวน 10 เครื่องเพื่อใช้ในการทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลด ชุดยาตำราหลวงจำนวน 300 ชุด กล่องเอนกประสงค์สำหรับเก็บสิ่งของที่ได้รับบริจาค และยังมีข้าวสารจำนวน 3 ตันเพื่อเป็นข้าวสารกองกลางประจำหมู่บ้านเพื่อจัดสรรให้กับครัวเรือนต่างๆ ที่ที่นาได้รับความเสียหายและขาดแคลนข้าวสารในการบริโภค อีกทั้งยังได้ส่งต่อชุดยาตำราหลวงจำนวน 100 ชุดให้กับมูลนิธิประชาสังคมเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในการลงพื้นที่ต่อไป ในส่วนของสถาบันการศึกษา บริษัทฯ ได้ประสานงานกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 จำนวน 14 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม อำเภอตาลสุม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอสิรินธร โดยให้ความช่วยเหลือเป็นชุดเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์ศิลปะ ยาห้องพยาบาลสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม อาทิ พริ้นเตอร์ โต๊ะญี่ปุ่น ชั้นวางรองเท้า [...]

Read more...

“ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์” อวดกำไรสุทธิ 9 เดือนแรกโต 26.7% เดินหน้าเจรจาพันธมิตรเสริมความแข็งแกร่ง มั่นใจปีนี้เติบโตตามเป้า

“บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์” ใส่เกียร์เดินหน้าเจรจาพันธมิตรช่วยเสริมความแข็งแกร่ง มุ่งขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค ด้านผู้บริหาร “ทิพย์ ดาลาล” โชว์กำไรสุทธิ 9 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่ 136.1 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 26.7% พร้อมรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่เข้าร่วมลงทุนมั่นใจปี 62 โชว์ผลงานโตตามเป้า 20% นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ) หรือ III ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรชั้นนำของไทยที่ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางอากาศทางทะเล และทางบก การบริหารจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งการให้บริการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 669.3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 42.8 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนยังสามารถประคองตัวได้ดีท่ามกลางปัจจัยลบทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศที่มีการหดตัวทั่วโลก ในขณะเดียวกันผลการดำเนินงานช่วง 9 เดือนแรกปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,063.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.2 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 136.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 26.7% เนื่องจากบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่เข้าร่วมลงทุน โดยเฉพาะบริษัท DG Packaging Pte., Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเข้าซื้อกิจการไปเมื่อ 2 กรกฎาคม 2561 และบริษัท Around Logistics Management ประเทศฮ่องกง [...]

Read more...

ทริพเพิล ไอ เชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลฯ

มีโปรเจ็กท์ดีๆ มาบอกจ้า “ทิพย์ ดาลาล” ซีอีโอใจดีแห่ง บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฟื้นฟูหลังน้ำลด #recoveringubon ช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และร.ร.ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.อุบลราชธานี รวม 18 แห่ง โดยท่านสามารถบริจาคเงินได้ที่บัญชีกระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 066-1-07522-8 ชื่อบัญชี “ทริพเพิล ไอ เพื่อผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี” ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 ต.ค. 62 และยังเปิดรับบริจาคเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน ฝากทีมงานไปได้แต่ต้องส่งด่วนนิดหนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋า สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2681-8700 #103

Read more...