ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ได้งานใหม่ดันรายได้เพิ่ม

ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ได้งานใหม่ดันรายได้เพิ่ม

ผู้จัดการออนไลน์ (26 มีนาคม 2561)

ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ เปิดคลังสินค้าระหว่างประเทศที่ดอนเมือง คาดดันการครองส่วนแบ่งตลาดกว่า 85% รองรับยอดการค้าเติบโต ขณะผลงานปีนี้ตั้งเป้าเติบโตกว่า 20%

นายธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการจัดการกลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ iii เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยได้รับสัมปทานจาก บมจ. ท่าอากาศยานไทย ด้วยพื้นที่ให้บริการขนาดประมาณ 5,000 ตารางเมตร โดยคาดว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณมากกว่า 85% เนื่องจากมีสายการบินไทยแอร์ เอเชีย และไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ซึ่งมีจำนวนเที่ยวบินที่สนามบินดอนเมืองมากที่สุดเป็นลูกค้าหลัก นอกจากนี้ ยังให้บริการแก่กลุ่มสายการบินสกู๊ต, กลุ่มไทเกอร์แอร์ โอเรียนไทย และไชนาเอ๊กเพรสอีกด้วย ปัจจุบัน ท่าอากาศยานดอนเมืองมีเที่ยวบินระหว่างประเทศร่วม 60,000 เที่ยวบินต่อปี และคาดว่าจะมีปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 93,000 ตันต่อปี เติบโตประมาณ 20% ตามจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้บริการด้านคลังสินค้าระหว่างประเทศและบริการที่เกี่ยวเนื่องในภาคพื้นอากาศยาน เช่น การให้บริการสินค้าผ่านคลังทั้งสินค้าขาออก ขาเข้า และ Transit การคัดแยกและจัดบรรทุกสินค้าให้ กับสายการบิน และการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเดินพิธีการศุลกากร รวมถึงการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย เช่น การ X-Ray สินค้าขาออก และ Transit เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของท่าอากาศยาน และกฎการบินนานาชาติ โดยให้บริการครอบคลุมสินค้าประเภทต่าง ๆ ทั้งสินค้าทั่วไปและสินค้าที่เน่าเสียง่าย (perishable goods) และหากในอนาคตมีลูกค้าใหม่ที่ต้องการใช้บริการเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ สามารถขยายบริการให้ครอบคลุมถึงประเภทสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งการเปิดบริการคลังสินค้าระหว่างประเทศฯ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การขยายธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight Business) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย

การเป็นตัวแทนสายการบินที่ในปีนี้สายการบินไทยแอร์เอเชีย และไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ได้มีการขยายเส้นทาง และเพิ่มจำนวนเที่ยวบินทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการปลดล็อกมาตรฐานสนามบินนานาชาติของ ICAO ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายเส้นทางการบิน และการขนส่งสินค้าทางอากาศ การขนส่งสินค้าทางอากาศแบบขายส่งนั้น จะมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยโฟกัสที่กลุ่มอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจากประเทศจีน และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคที่มีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจ โดยใช้ประเทศไทยเป็นฮับในการขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ และบริการคลังสินค้าระหว่างประเทศฯ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูงจากจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ จะมองหาโอกาสในการเปิดคลังสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศเพิ่มเติมในสนามบินนานาชาติอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งการขยายตัวของธุรกิจการขนส่งทางอากาศทางเรือ และขนส่งเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย คาดว่าจะทำให้รายได้ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงมากกว่า 20% จากปีก่อน

 

ที่มา : https://mgronline.com/stockmarket/detail/9610000030006

Share this post