'ทริพเพิล ไอ' ทุ่ม 276ล. ซื้อหุ้นดีจีพี ขยายฐานธุรกิจขนส่งเคมีภัณฑ์ ซื้อกิจการปีละ 1 ดีลใน 5 ปี

'ทริพเพิล ไอ' ทุ่ม 276ล. ซื้อหุ้นดีจีพี ขยายฐานธุรกิจขนส่งเคมีภัณฑ์ ซื้อกิจการปีละ 1 ดีลใน 5 ปี

Bangkok Biz News Newspaper (June 20, 2018)

 

Share this post