ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ สยายปีก ทุ่มกว่า 500 ลบ. ปิดดีลซื้อหุ้น Around Logistics Hong Kong 50% ก้าวสู่การเป็นตัวแทนสายการบินในระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง

ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ สยายปีก ทุ่มกว่า 500 ลบ. ปิดดีลซื้อหุ้น Around Logistics Hong Kong 50% ก้าวสู่การเป็นตัวแทนสายการบินในระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ (จำกัด) มหาชน หรือ iii ผู้นำโลจิสติกส์ครบวงจรของไทย ประกาศซื้อหุ้น 50% ของบริษัท อราวน์ โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ประเทศฮ่องกง ด้วยมูลค่าการซื้อกว่า 500 ล้านบาท เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ ขยายฐานพันธมิตรสายการบินครอบคลุมเส้นทางให้บริการ 24 ประเทศทั่วโลก ปักธงยอดขายปี 62 เติบโตกว่า 20 %

นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ iii เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสัดส่วน 50% ในบริษัท อราวน์ โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (Around Logistics Management Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทในฮ่องกง โดยเข้าซื้อหุ้นจำนวน 125,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ อราวน์ โลจิสติกส์ โดยใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของบริษัทฯ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อต่อยอดกลุ่มธุรกิจการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยเฉพาะธุรกิจการเป็นตัวแทนสายการบิน (GSA) เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น หลังจากที่บริษัทฯ ได้ซื้อดีล DGP สิงคโปร์เมื่อปีที่แล้ว รวมถึงการซื้อหุ้นของ บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 14.95 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

บริษัท อราวน์ โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทในกลุ่ม เป็นคู่ค้ากับทริพเพิลไอ โลจิสติกส์ มานานกว่า 10 ปี ดำเนินธุรกิจหลักเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าให้กับสายการบินที่มีความเชี่ยวชาญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีบริษัทย่อยอยู่ในประเทศไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง และเวียดนาม ปัจจุบันเป็นตัวแทนให้กับสายการบินต่างๆ มากกว่า 22 สายการบิน อาทิ สายการบิน All Nippon Airways, Vietnam Airlines, Hong Kong Airlines และสายการบินชั้นนำอื่นๆ ซึ่งมีเส้นทางการให้บริการครอบคลุม 24 ประเทศ ทั่วทวีปเอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรป

นายทิพย์ เผยต่อว่า การซื้อหุ้นบริษัท อราวน์ โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นการเสริมยุทธศาสตร์การแข่งขันของทางบริษัทฯ โดยประโยชน์ที่ทางบริษัทฯ จะได้รับจากซื้อหุ้นในครั้งนี้ ได้แก่
– เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มีแผนที่จะเดินหน้าขยายธุรกิจทั้ง 4 กลุ่มหลัก โดยหนึ่งในนั้นคือธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ การลงทุนใน อราวน์ โลจิสติกส์ ซึ่งมีบริษัทย่อยเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าให้แก่สายการบินในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะในประเทศฮ่องกงและสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญในเอเชีย รวมทั้งประเทศเวียดนามที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ทำให้ ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ได้ Know-how เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศด้านการเป็นตัวแทนสายการบินนานาชาติมากกว่า 22 สายการบิน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาค เพื่อต่อยอดกับธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ในปัจจุบันให้สามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคได้อีกด้วย
– เสริมสร้างรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการในครั้งนี้ อราวน์ โลจิสติกส์ จะมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะสามารถรับรู้กำไรจากการลงทุนทั้งในรูปแบบเงินปันผล และกำไรจากบริษัทร่วม ซึ่งจะเป็นส่วนสร้างผลกำไรและกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องในระยะยาวให้กับกลุ่มบริษัทฯ

“การลงทุนครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในเชิงกลยุทธ์ที่บริษัทฯได้จับมือกับพันธมิตรในการขยายเครือข่ายเพื่อต่อยอดธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียได้อย่างแท้จริง โดยรายได้และสัดส่วนกำไรที่จะได้รับจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย ที่จะมีการเติบโตทั้งจากธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ (organic) และการเติบโตลักษณะการเข้าซื้อกิจการ (inorganic) ที่ตั้งไว้ในปีนี้ และยังเป็นฐานในการขยายโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อเสริมให้บริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต สำหรับปี 2562 บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ตั้งเป้าเติบโตไม่ต่ำกว่า 20%” นายทิพย์ ดาลาล กล่าวสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทฯ
ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ (iii) เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. การขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) 2. การขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก (Sea Freight and Inland Transport) 3. การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การบริหารคลังสินค้า และการกระจายสินค้า (Logistics Management) และ 4. โลจิสติกส์ครบวงจรสำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย (Chemical & Specialty Logistics) โดยมีฐานลูกค้าเป็นบริษัทมหาชน บริษัทข้ามชาติ และบริษัทไทยจำนวนมาก

Share this post