บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ High Flow Oxygen ให้กับ รพ.สิรินธร

บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ High Flow Oxygen ให้กับ รพ.สิรินธร

คุณธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow Oxygen จำนวน 4 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ มูลค่ารวม 1,110,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กทม. เพื่อสนับสนุนเครื่องมือสำคัญแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการเข้ารักษาโรคไวรัสโควิด-19 โดยมี พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

 

Share this post