ทริพเพิล ไอ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับไอซียูสนาม รพ.ศิริราช

ทริพเพิล ไอ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับไอซียูสนาม รพ.ศิริราช

คุณทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคุณวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นตัวแทนบริษัทฯ และบริษัทในเครือ สนับสนุนเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร ให้กับหอผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 (ICU สนาม) โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 7 เครื่อง โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ
และสนับสนุนเครื่องผลิตออกซฺเจนอีก 5 เครื่องให้กับโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และโรงพยาบาลชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยมีนายแพทย์พิสิฐ พรหมคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบาดาล ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รวมมูลค่า 420,000 บาท

 

Share this post